Odkazy

TOPlist
TOPlist
ARCHÍV

občasné zprávy.. 2007

   3. 6.

Dnes absolvovaly obě družstva študlovských hasičú svoju první letošní sútěž. Konala sa v Prlově. Družstvo starších chlapů nad 35 rokú skončilo druhé a muži (na fotce) byli čtvrtí. 8.června sa bude konat první ročník hasičské sútěže na počest Jindry Polácha. viz akce

  26. 5.

Letní šenk včera uvítal první hosty. V kategorii "první čepované pivo" byl najrychlejší štamgast v oranžovém tričku (na snímku první zleva ). Na večerní akcu pod balkonem v kulturáku včera večer potvrdila účast aj kapela Depresy Mouse.

  25. 5.

Akca na sobotu je potvrzená. Měly by přijet aj všecky kapely. S malým otazníkem je akorát účast "depresních myší", které brázdíja republiku na jakémsi turné, a neví sa jestli to budú stíhat. Dnes oficiálně otvírá "Letní šenk". O pěti.

  29. 4.

Včera večer přišla zpráva z tiskového střediska ze šenku, že otevřené bude nakonec až od  25.května. Otvírá sa v 17 hodin.

  28. 4.

Do pořádání dalších akcí sa momentálně prý nikom nechce, neco bude možná v červnu jak avizuje Strom. Všecko sa možná vyřeší až u piva. Šenk sa otevírá příští týden, že až bude ukluzené.

   5. 4.

Nedělní akce bez MATTa BOROFFa - jeden ze členů souboru si zlomil nohu, proto kapela do Študlova nepřijede. Akca ale zrušená není a proběhne s náhradním programem.   viz akce

  21. 3.

V horách nad dědinů sa našly stopy medvěda. Podle slov chlapů, kteří na ně narazili, by mohlo jít až o 160-ti kilového jedinca. Ze stop sa udělaly sádrové odlitky, které sú k vidění v baru vedle prodejny potravin u Lukáša.

  16. 3.

Do řad zastupitelů dědiny včera poprvé zasedla paní Anna Výpušťáková. Nahradila tak jednoho z lidoveckých zástupců, který minulý měsíc na svoju funkci rezignoval. Na schůzi byl schválen všemi hlasy rozpočet obce na letošní rok.

  11. 3.

Za necelý měsíc zahraje v KD Študlov rakúsko-americká kapela Matt Boroff. Jako předskokani dojedú a zahrajú Ležérně a Vleže. Mojmír sice pořád nemá sepsaný ten seznam pořadatelú, ale prý to v nejbližší době udělá.

  9. 3.

V minulých dnech rezignoval na svoju stoličku jeden z lidoveckých zastupitelů obce, podle pořadníku této strany by jeho nástupcem měla být žena. Všecko bude zřejmě oficiálně potvrzené na mimořádné schůzi příští týden. Dubnová akce by měla být v nejbližších dnech schválena. Jednú s podmínek aby sa tak stalo je, aby Mojmír předložil starostovi jmenný seznam pořadatelů.

 27. 2.

Na pátečním zastupitelstvu obce byla mimo jiné přečtena aj zpráva o bezpečnostní situaci v dědině. Celý článek je možné si přečíst na www.klobucko.cz. Ve sdělení policajtů sa apeluje na dodržování písemného hlášení o konání akcí a zdůrazňuje sa také potřeba dostatečného zajištění počtu členů pořadatelské služby.

 25. 2.

Je předělaná kniha návštěv. V té nové je lepší formulář pro psaní, dá sa tam uvést víc údajů atd. Starší příspěvky sú na púvodní adrese a dá sa do nich nahlédnút po kliknutí na odkaz ve fóru.

 19. 2.

Průvod fašanek prošel v sobotu dědinů. Po něm trvá čtyřicetidenní období půstu až do velikonoc. Maškary sú v každé dědině na okolí jiné a na ty študlovské sa možete podívat ve fotogalerii.>>

 11. 2.

V  kulturním  domě  dnes  měla  vystúpení študlovská  schola.  V pestrém  programu viděli diváci dvě divadelní hry, které hráli ti nejmladší.  Starší  učinkující  si  zase  naopak připravili do programu nekolik pěkných písniček.

   4. 2.

Nejlepší kostýmem tradičního maškarního plesu, který sa konal tuto sobotu v KD, byla vyhlášena maska čarodějnice. Fotky sú ve fotogalerii >>>>

 31. 1.

Minulý pátek  zasedalo obecní zastupitelstvo. Mimo jiné sa dostalo aj na projednávání akcí v KD Študlov. Podle slov starosty sa na tyto akce stahujú aj dýleři drog a vyvolává to nežádoucí zájem policie. ....... více >>>>

 31. 1.

O víkendu proběhla v sále kulturního domu oslava narozenin. Oslavencom dodatečně gratulujeme. Fotky sú tu

 25. 1.

Život undergroundového muzikanta není nijak lehký. A vydělávat si peníze muzikú na ulici ještě horší. V příspěvku od našeho stálého zahraničního zpravodaja Hraboša sa o tom možete převědčit.

TV Report

 21. 1.

Základní škola pořádala tuto nedělu v kulturním domě tradiční dětský karneval. K tanci a poslechu hrál Vašek Řepa a pár fotek najdete ve fotogalerii.

 20. 1.

Co nevidět tu bude masopust a v hasičské zbrojnici vrcholíja přípravy na tradiční fašanky a maškarní ples. Předběžně je už také schválený termín na akci  8.dubna, kdy by ve Študlově měl hrát Matt soroff band z Rakúska spolu se vsetínským Ležérně a Vleže.

zvětšit obrázek

 12. 1.

V  pátek  bilancovali  na  výroční  schůzi  naši hasiči.  Za  celý  loňský  rok  v  dědině naštěstí nehořelo a tak sa jezdilo aspoň na soutěže. Ke zdárnému dokončení spěje také celková oprava a rekonstrukce hasičské zbrojnice. Důležitým bodem  programu  byl aj  košt čerstvě napálené novoroční slivovice. .... Fotky ve fotogalerii

zvětšit obrázek

 

 5. 1.

Sněhu letos furt není a tak zimu připomíná snad jenom kalendář a staré pěkné tradice. V předvečer svátku Zjevení Páně, tj. Tří Králů chodili aj u nás v dědině koledníci s poselstvím. Christus mansionem benedicat"-"Kristus žehnej tomuto domu".

zvětšit obrázek

 3. 1.

Silvestr 2006 sa slavil ve zbrojnici, v baru a v hospodě v kulturáku. Početná partija odjela aj na discotéku do Poteče. Po nezbytné cenzuře sme připravili do archívu pár fotek a video z kulturáku, kde jako jediní byli aj naši reportéři ze záznamovú techniků.

videozáznam

fotogalerie

 1. 1.

V tomto roce sú v plánu různé akce o kterých sa už dlůho mluví. Někdy po plesoch by snad mělo dojít na už dřív avizovaného Hevera and Vazelinu. Ještě jedna akce je předběžně plánovaná na duben. Všecko sa bude ale teprve dolaďovat. V Novém roce Ať sa Vám všeckým daří.

Reklama